Toons ToerTocht Zaterdag 14 april 2018
Toons ToerTocht 2018 gaat helaas niet door

In verband met het geringe aantal inschrijvingen, heeft de organisatie besloten Toons ToerTocht in 2018 NIET te laten doorgaan. Alle aanmelders hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.
Inschrijven is dan ook niet meer mogelijk.

Het goede doel

De deuren van de Toon Hermans Huizen staan open voor iedereen die met kanker te maken heeft: patiënten, ex-patiënten, naasten en nabestaanden. 

Een open Huis waar vreugde en verdriet elkaar vinden, een warm (t)Huis voor iedereen. Een bezoek geeft weer kracht en nieuwe energie. Het weer weten waarvoor je leeft en het willen doorgaan, energie (her)vinden en de doelstellingen bereiken: dat is waar het bij de Toon Hermans Huizen allemaal om draait.
Van mens tot mens samenzijn, samen denken, samen huilen, samen lachen en samen doen. Het (voort)bestaan van de Huizen is daarom zo belangrijk. Immers velen van ons krijgen vroeg of laat in de dichte nabijheid een keer te maken met kanker. Hoe erg alles ook is, lijkt en voelt; dan is het heel waardevol dat er een bijzondere ontmoetingsplek is waar je opgevangen wordt en altijd terecht kunt.

De Huizen kunnen alleen (voort)bestaan met bijdragen van de samenleving. Gelukkig zijn er al veel bedrijven en particulieren die ons een heel warm hart toedragen door middel van sponsoring, giften en donaties. De vele vrijwilligers zorgen voor de benodigde menskracht.

We kunnen echter ook uw steun goed gebruiken om de activiteiten te blijven aanbieden en om de Huizen toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk mensen. Hoe? Door in de toekomst bijvoorbeeld mee te doen aan Toons ToerTocht.

naar boven^